Kasutamise tingimustega

KASUTUSKOKKULEPE Enne saidi https://flashart.ee kasutamist palume tutvuda allpool toodud kokkuleppega, mis on avalik ofert, ehk ettepanek kokkuleppe sõlmimise kohta.Kokkuleppes nähakse ette kasutajate isikuandmete töötlemise kord.

ARTFLASH OÜ, edaspidi Saidi Administraator, jätab vajadusel ja igal ajal endale õiguse ühepoolselt muuta, täiendada konfidentsiaalsuse tingimusi, teatades sellest Saidil. Teie nõustude võtma vastutuse kokkuleppega tutvumise- ja selle muutmuse eest.

1. TERMINID JA DEFENITSIOONID. Sait – Interneti aadressil https://flashart.ee asuv veb-sait koos kõikide jaodega, internetilehtedega, disainiga, programmikoodiga, kontentiga (tekstilised-, graafilised ja videomaterjalid, fotod, audiovisuaalsed elemendid), ning muud intellektuaalse omandi objektid. Administratsioon – administrator ja saidi koos selle kõikide elemntidega omanik. Kasutaja – iga isik (s.h. ka füüsiline isik), kes pääseb saidi juurde, sõltumata registreerimise ja autoriseerimise protseduuride läbimisest. Personaalsed andmed – igasugune informatsioon Kasutaja – füüsilise isiku kohta, mis võimaldab füüsilist isikut identifitseerida.

2. PERSONAALSETE ANDMETE KASUTAMINE.

2.1. Antud kokkuleppe tingumuste vastuvõtmisel kinnitate, et annate saidi mistahes funktsiooni kasutamisel oma täieliku ja tingimusteta nõusoleku personaalsete andmete hoidmiseks ja töötlemiseks (registreerides üritustele,tellides kinkesertifikaadi jmt.).

2.2. Töötlemisele kuuluvad: * Kasutaja ees,- ja perekonnanimi * E-posti aadress * Telefoninumber

2.3. Isikuandmete töötlemise all mõistetakse järgmiste toimingute tegemine: kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, hoidmine, täpsustamine (uuendamine, muutmine), väljavõtmine, kasutuskogemuse personaliseerimise kasutamine, juurdepääsu võimaldamine, niveleerimine, blokeerimine, eemaldamine, isikuandmete kõrvaldamine, s.h. automatiseerimise seadmete kasutamise abil.

2.4. Administratsioon ei töötle ja ei hoia kliendi selliseid andmeid, nagu pangakonto numbrid ning andmed klientide tehtud maksete kohta.

2.5. Informatsiooni ja isiklikuid andmeid töödeldatakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele, Euroopa Liidu ja siseriiklikele õigusaktidele, ja neid andmeid ei tehta teatavaks kolmandatele isikutele.

2.6. Enda kohta andmete esitamisel, annab Kasutaja Administratsioonile nõusoleku:

2.6.1. Kasutada e-posti aadressi, telefoninumbrit või muid reklaami ja informatiivse iseloomuga elektroonilisi kommunikatsiooni seadmeid.

2.6.2. Informeerida saidi funktsionaalsuse ja käesoleva kokkuleppe muutmisest.

2.6.3. Edastada perioodiliselt uudiseid ja teateid, informatsiooni uute toodete ja kampaaniate kohta, ning muid informatiivseid ja reklaammaterjale.

2.6.4. Kontakteeruda kliendiga: edasada kinnitusi, muudatusi ürituste registreerimise kohta, püsikliendikaardi väljastamise-, kinkesertifikaatide tellimise kohta jne.

2.6.5. Kontrollida, kas Kasutaja esitatud informatsioon on õige ja täielik.

2.6.6. Kirjavahetuse hoidmiseks ja kinnitamiseks.

2.7. Kasutaja samuti annab nõusoleku:

2.8. Ürituste, kus Kasutaja osaleb, pildistamiseks ja videosalvestamiseks, ning nende materjalide tasuta avaldamiseks Administratsiooni ressursidel, meedias ja Internetis.

2.9. Käesolev kokkulepe on tähtajatu, kusjuures Kasutajal on võimalik kokkuleppest loobuda ning seega loobuda sõnumite edaspidisest saatmisest tema elektroonposti aadressile.

2.10. Saidi Administratsioon kohustub kasutama personaalandmed kooskõlas Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadusega.

3. SAIDI KASUTAMINE.

3.1. Administratsioonile kuuluvad kõik õigused kontentile, kaasa arvatud jaod, disain, lehed, programmi kood, logo ja firmastiili elemendid, kontent (teksti-, grafiilised- videomaterjalid, fotod, audiovisuaalsed elemendid), registreeritud ja mitteregistreeritud kaubamärgid ja teenuste nimetused, ning muud intellektuaalomandi elemendid, kui ei ole määratud teisiti.

3.2. ARTFLASH OÜ õigused on kaitstud Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadusega.

3.3. Saidi mis tahes kopeerimine, kohandamine, korraldamine, muutmine, üleandmine on keelatud ilma ARTFLASH OÜ eelneva nõusolekuta.

3.4. Administratsioon ei garanteeri ega vastuta otse või kaudse kahju tekitamise ees, ning ei hüvita Kasutajale ja teistele isikutele tekitatud kahju, mille põhjustasid tõrked, moonutused uuendamise protsessides, probleemid kokkusobivuses teiste seadmetega, programmi toodetega, operatsiooni skeemidega ja brauzeritega; tehniliste- ja elektriseadmete rikked.

3.5. Administratsioon ei anna Kasutajatele otsest ega kaudset garantiid saidil asuva informatsiooni kättesaadavuse, täpsuse, täielikkuse, kindluse ja rakendamise kohta.

4. TELLIMUSE MUUTMINE JA RAHA TAGASTAMISE TINGIMUSED.

4.1. Kasutajal on õigus tema tasutud raha tagastamisele mitte hiljem kui 24 tundi enne broneeritud ürituse algust, tingimusel, et Kasutaja tevitas teenusest loobumisest kirjalikult e-posti aadressile. Eelpool toodud tähtaja mittekinnipidamisel on Administratsioonil õigus keelduda raha tagastamisest. Raha tagastatakse Kasutajale pangaülekandega pangakontole, mis oli märgitud maksekorraldusel ürituse eest tasu maksmise kohta. Raha tagastamisel arvestatakse maha panga ülekandega seotud kulud.

4.2. Broneeringu ärajätmisel, tagastab Administraator Kasutajale viimase poolt makstud raha vajalikus mahus. Tellitud kohtade arvu muutmisel, mis eeldab allahindluse vähendamist ning allahindlusega müüdud piletide tagastamist, tagastatakse raha ümberarvestatud summas, mis sõltub tellimusest ja aktuaalsest maksumusest.

4.3. Kasutaja võib broneeringu üle viia mis tahes järgmisele üritusele vastavalt saidil toodud ajakavale, mitte hiljem, kui 24 tundi enne broneeritud üritust, teatades sellest Administraatorile e-posti aadressile. Broneeringu üleviimisel võetakse arvesse summa, mis oli tasutud ürituse eest, millest Kasutaja loobus. Broneeringu võib üle viia ainult üks kord

4.4. Kinkekaardi eest makstud raha Kasutajale ei tagastata. Kinkekaart kehtib üks aasta. Kinkekaardi saajal on kohustus ennast üritustele registreerida.

4.5. ARTFLASH OÜ jätab endale ühepoolse õiguse määrata teenuste hinnad, mis on toodud veb-saidil. Administratsioonil on õigus ühepoolselt muuta teenuste hinda, tasumise viisi ja tähtaega, raha tagastamise korda jne., teatades sellest saidil. Muudatused jõustuvad koheselt ning loetakse kliendile edastatuks alatest nende avaldamisest veb- saidil.

4.6. Tasumine teenuste eest toimub nii ARTFLASH OÜ veb-saidi kaudu, kui ka ülekandega ARTFLASH OÜ pangakontole.

5. KONTAKTINFORMATSIOON ARTFLASH OÜ

Registrikood: 14510791

Aadress: Narva mnt 15, Tallinn

Telefon: +372 588 18 117

e-posti aadress: hello@flashart.ee

Kasutuskokkuleppe kehtiv redaktsioon: 20.07.2020.

Saa 5% soodustust
Liitu uudiskirjaga ja saa esimesena uutest pidudest teada
Täname!
Saadame teile ainult häid uudiseid.
Esita tellimus
ART pool iga ettevõtte jaoks
Tellimus esitatud
Vastame teile esimesel võimalusel